Acces

Acces în Ţara Dornelor

Zona este conectată pe ansamblu la principalele magistrale auto şi feroviare din nordul Carpaţilor Orientali având un grad de accesibilitate relativ bun, deşi grevat de distanţele mari şi de lipsa unei căi de acces directe din sudul depresiunii spre sudul ţării.

Gradul de accesibilitate în interiorul zonei împarte în sens descendent depresiunea în 3:

  • Zona Vatra Dornei – Poiana Stampei cu accesibilitatea cea mai mare, conectată la est şi vest cu acces feroviar prin magistrala 502 Suceava – Ilva Mică şi traversată de DN17 (modernizat, suprapus cu drumurilor europene E58, E81), conectată spre sud-est din Vatra Dornei prin DN17B de pe Valea Bistriţei spre Bacău şi spre nord-vest prin DN18 de la Iacobeni spre Depresiunea Maramureşului.
  • Zona Dorna Arini conectată prin DN17B (în mare parte nemodernizat şi mai slab circulat) spre sud-est din Vatra Dornei – pe Valea Bistriţei – spre Bacău, cu acces de proximitate prin Municipiul Vatra Dornei spre restul depresiunii.
  • Zona Şarului conectată indirect la DN17B prin anexa de transport judeţean DJ174 cu accesibilitatea cea mai mică.