Descoperă, învaţă, protejează

Ariile naturale din Ţara Dornelor sunt locuri unice care adăpostesc pe teritoriul lor ecosisteme şi habitate valoroase, dar fragile, cu plante şi animale sălbatice care au nevoie de traiul lor sălbatic, netulburat de activităţile noastre, ale oamenilor. Datorită acestor elemente și sisteme naturale cu valoare ştiinţifică, peisagistică, ecologică și culturală, în cadrul teritoriului aferent destinației de ecoturism Țara Dornelor, au fost înfiinţate de-a lungul timpului mai multe arii naturale protejate, cea mai mare parte dintre acestea făcând astăzi parte din reţeaua europeană de arii protejate „Natura 2000”. 

Multe dintre ariile naturale protejate din Țara Dornelor sunt valorificate în scop turistic şi educaţional, existând o infrastructură adecvată vizitării, interpretării turistice și informării. În cele ce urmează, ne vom referi la patru dintre acestea, care contribuie din plin la unicitatea şi zonei și la emoția descoperirii universului natural al Țării Dornelor.

Observă natura în ariile protejate!

Prezentarea celor patru arii naturale protejate, Parcul Național Călimani, Tinovul Mic Șaru Dornei, Tinovul Mare Poiana Stampei, Cheile Zugrenilor, face parte din proiectul Ecoturism în ariile naturale protejate din Țara Dornelor, implementat de Asociația de Ecoturism Țara Dornelor în cadrul programului Spații Verzi – componenta Arii Naturale Protejate, finanțat de  MOL România și Fundația pentru Parteneriat.

Reguli cu  care să pornești la drum

Dacă vrei să te bucuri din plin de frumusețile naturale ale destinației de ecoturism Țara Dornelor, aplică următoarele reguli de vizitare, iar satisfacția va fi garantată! 

 • bucură-te, în linişte, de drumeţie, fără să te abaţi de la potecile marcate;
 • observă, de la distanţă, animalele sălbatice, fără să le hrăneşti, modificându-le în rău comportamentul;
 • lăsă pietrele, plantele şi alte elemente naturale aşa cum le-ai gasit;
 • păstrează natura curată şi neatinsă;
 • ia ca amintire doar fotografiile!

Recomandările noastre au scopul de a diminua impactul turistic asupra ariilor naturale protejate din Țara Dornelor şi de a preveni deteriorarea mediului înconjurător. Bucurându-ne de natură în mod civilizat, vom asigura cadrul necesar pentru turism durabil şi trai responsabil, în armonie cu natura!

Toate ariile naturale protejate sunt la fel?

Fără să intrăm prea mult în limbajul de specialitate, e bine să știi, totuși, că ariile naturale protejate sunt de mai multe feluri, clasificate în funcție de regimul de protecţie şi/sau conservare al fiecăreia.  

Rezervaţie naturală

Zone naturale în care se protejează o specie sau un mediu de viaţă important. Sunt permise acţiuni recreative, educative şi de cercetare.

Rezervaţie ştiinţifică

Cum îi spune și numele, este o zonă administrată în principal în scop științific pentru a nu suferi transformări deoarece pe cuprinsul ei se găsesc plante și animale rare, de o importanță deosebită din punct de vedere științific, sau pe cale de dispariție. Exemple de rezervații științifice din Țara Dornelor și împrejurimi: Tinovul Poiana Stampei, Jnepeniş cu Pinus cembra – din Parcul Național Călimani şi Peştera liliecilor din masivul Rarău.

Parc Natural

Zone naturale în care se protejează specii şi mediul lor de viaţă, reprezentative pentru natura României, cu o intervenţie minimă a oamenilor. Sunt permise activităţi recreative, educative şi de cercetare ştiinţifică, activităţi tradiţionale şi de construire a unui minim de infrastructură turistică (marcaje, refugii).

Parc Naţional

Zone naturale în care se protejează peisajul şi specificul local, important şi datorită activităţilor umane tradiţionale desfăşurate în zonă. Sunt permise activităţi recreative şi educative, construire de infrastructură turistică (marcaje, cabane, refugii), activităţi umane de dezvoltare durabilă. Exemplu din Țara Dornelor, Parcul Național Călimani.

Monumente ale naturii

Sunt diverse specii sau elemente naturale, cu o întindere mai redusă sau punctuale, protejate fie în cadrul rezervaţiilor, fie în afara acestora. Obiectivul de gestionare al acestora este păstrarea lor intactă, fapt pentru care, în funcţie de gradul lor de vulnerabilitate, accesul populaţiei poate fi restricţionat sau interzis.

Sit Natura 2000

Zone naturale în care se protejează specii şi mediul lor de viaţă, importante la nivel european. Toate acestea depind de existenţa oamenilor şi de modul de viaţă tradiţional. Sunt permise activităţi recreative şi educative, de construire de infrastructură turistică (marcaje, cabane, refugii), activităţi umane de dezvoltare durabilă.

Pe teritoriul arealului turistic Ţara Dornelor se află mai multe situri de importanţă comunitară, dintre care amintim:

 •  Călimani-Gurghiu
 • Bistrița Aurie
 • Tinovul de la Românești
 • Pietrosul Broştenilor – Cheile Zugrenilor
 • Munţii Rarău – Giumalău
 • Tinovul Mare Poiana Stampei
 • Tinovul Şaru Dornei

Arii naturale protejate din Țara Dornelor

 

 • Rezervația științifică jnepeniş cu pinus cembra. Rezervaţia cuprinde pădurile şi jnepenișurile situate la izvorul pârâului Neagra Șarului, înspre vârful Rețitiș. Reține! Este o zonă naturală specială, de o deosebită importanţă științifică prin aceea că aici se găsește un arboret natural în amestec intim de molid şi zâmbru, unic în ţară şi foarte rar în Europa. În zona jnepenișului, zâmbrul prezintă înfurcări din cauza intemperiilor (vânturi puternice, ploi abundente, trăsnete, ninsori masive, geruri, arșițe) specifice limitei altitudinale de vegetație. Suprafața rezervației este de aproximativ 384,20 ha.
 • Rezervația științifică Tinovul Mare (mlaştină oligotrofă) – Poiana Stampei reprezintă cea mai întinsă rezervație de turbă naturală din ţara noastră (681,8 ha), fiind o mlaştină oligotrofă, cu aspect de „tundră” de tip siberian. Acest tinov, declarat monument al naturii în 1955, este străbătut de un pod de lemn lung de 990 m care permite vizitarea rezervației, întrucât stratul de mușchi higroscopici mustește continuu. Importanţa științifică a acestei rezervații constă în aciditatea straturilor de mușchi care a permis păstrarea nealterată a polenului depus în straturile de turbă de-a lungul zecilor de ani. Tot aici veți găsi și o mică plantă carnivoră, roua cerului, adaptată la viață acidă a tinovului.
 • Rezervația naturală Tinovul Şaru Dornei se găsește în apropierea șoselei ce duce la Gura Haitii, înainte de a intra în comuna Șaru Dornei – în drum spre masivul Călimani. Este o mlaștină oligotrofă, cu un peisaj aparte. Pretutindeni printre pâlcurile de conifere sunt movilițe de mușchi din specia sphagnum, niște „minicentrale chimice” care prin descompunere creează  solul numit turbă. Tot aici veți vedea și o plantă aparte, bumbăcărița , specifică tinovurilor din Scandinavia, Scoția și Irlanda, însă rară la noi. Tinovul poate fi vizitat pe o potecă tematică denumită „Lumea tinovului sub lupă”, unde poți afla câteva secrete bine ascunse ale acestui loc special.
 • Rezervația geologică și peisagistică 12 Apostoli. Creasta ce  coboară dinspre Călimani peste culmile Tămău şi Pietrele Roșii spre vârful Lucaciu şi orașul Vatra Dornei, adăpostește multe figuri zoomorfe şi antropomorfe, „sculptate” de intemperii în decursul vremurilor. În jurul stâncilor cu nume mai aparte, precum Moșul, Generalul, Nefertiti etc., s-au țesut de-a lungul vremii legende și povești care așteaptă să fie descoperite de către călătorul curios.
 • Rezervația geologică Piatra Ţibăului  este localizată la confluenţa pârâului Ţibău cu Bistrița Aurie, pe teritoriul comunei Cârlibaba, şi reprezintă un interesant masiv de calcare eocene fosilifere, înalt de 70 m înălțime. Această impresionantă stâncă atrage prin masivitatea sa şi reprezintă terminația estică a flișului carpatic. Calcarele au o grosime mai rar întâlnită (peste 50 m), dovedind condiții speciale de acumulare, cu prezența fosilelor.
 • Rezervația naturală Cheile Zugrenilor este situată la 20 km în aval de orașul Vatra Dornei, pe râul Bistrița, la o altitudine de 740 m, întinzându-se pe verticală până pe vârful Pietrosul Bistriței. Zona este deosebit de pitorească prin sălbăticia stâncilor. Flora rezervației este specifică stâncăriilor, aici găsindu-se floarea de colţ (Leontopodium alpinum)  în cea mai joasă stațiune naturală din Moldova. De remarcat ar fi prezenţa endemismului Andryalla levitomentosa aflat pe stâncile inaccesibile din masiv.
 • Rezervaţia naturală Codrul Secular Giumalău dezvăluie o pădure pură cu exemplare seculare de molid și o bogată floră erbacee. Aceasta este situată pe versantul vestic al masivului Giumalău, între cotele 1.230 și 1.680 m altitudine. Accesul cel mai ușor este din DN17, localitatea Valea Putnei pe pârâul Putna Mare și Sterparul, pe o distanță de 14km. Frumusețea locului, care în mare măsură și-a păstrat sălbăticia, este rezultatul îmbinării armonioase dintre culori și forme, din felul în care se joacă verdele intens al pădurilor cu verdele crud al jnepenișurilor și culorile calde ale pajiștilor cu stâncării presărate pe alocuri. Un codru fain și sălbatic ca în vremurile strămoșilor, vrednic de a fi protejat pentru strănepoți.

Sursă info: Concept de dezvoltare a destinației ecoturistice Țara Dornelor realizat de Asociația de Ecoturism din România (AER) și Asociația de Ecoturism Țara Dornelor (AETD) prin intermediul Programului Norvegian de Cooperare pentru creștere economică și dezvoltare sustenabilă în România – 2010.

Material editat de Monica David, specialist PR al Asociației de Ecoturism Țara Dornelor, în cadrul proiectul Ecoturism în ariile naturale protejate din Țara Dornelor, implementat de Asociația de Ecoturism Țara Dornelor în cadrul programului Spații Verzi – componenta Arii Naturale Protejate, finanțat de MOL România și Fundația pentru Parteneriat.

Acest material exprimă exclusiv opinia autorului. Fundația pentru Parteneriat și MOL România nu pot fi făcute în niciun fel răspunzătoare defelul în care s-au folosit informaţiile cuprinse în materialul prezentat.

Design: Andrada Tempe, Specialist marketing online
Foto credit: Călin Gabor; Centru de PublicitateTuristică by viewer.ro