Condiţii pentru a deveni membru AETD

Conform Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al AETD, poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană fizică sau juridică ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul turismului, protecţiei şi conservării naturii precum şi în domenii de activitate conexe, compatibile cu principiile ecoturismului (educaţie, dezvoltare locală, cercetare, etc).

Deoarece astfel de activităţi nu sunt compatibile principiilor noastre, nu pot deveni membri ai AETD cei care organizează, promovează sau includ în oferta lor turistică sau în domeniul lor de activitate offroad (turism motorizat) şi vânătoare.

Pentru dobândirea statutului de membru al AETD, solicitanţii îndeplinesc în mod necesar următoarele CRITERII:

 1. Au o formă legală/juridică de funcţionare (cu excepţia membrilor persoane fizice);
 2. Nu realizează activităţi cu impact negativ asupra mediului;
 3. Nu deţin animale sălbatice în captivitate;
 4. Includ în oferta lor activităţi (opţionale) de turism activ în natură;
 5. Cazarea (acolo unde este cazul) se face în cadrul şi în apropierea unei zone naturale. În cazul pensiunilor urbane, se vor demonstra modalităţile de focalizare a ofertei pe zonele naturale;
 6. Masa (acolo unde este cazul) este în cea mai mare parte bazată (minim 60%) pe produse naturale, locale;
 7. Promovează în oferta sa de produse şi servicii imaginea şi conceptul de ecoturism;
 8. Oferă turiştilor posibilitatea de a cunoaşte patrimoniul natural şi cultural al zonei precum şi specificul produsului pe care îl oferă (feluri de mâncare, elemente tradiţionale de design interior, activităţi în natură sau gospodăria tradiţională, etc) prin cel puţin un mijloc de interpretare personală;
 9. Prin designul exteriror şi aspectul arhitectural, unităţile de cazare se încadrează în cadrul natural (în peisajul zonei) şi specificul tradiţional local;
 10. Are o politică de marketing corectă.

Cum devin membru AETD?

Pentru a fi acceptat ca membru al AETD este necesară parcurgerea următorilor paşi:

 1. Completaţi formularul de adeziune cu date cât mai complete despre activitatea dumneavoastră. Acesta poate fi solicitat şi prin e-mail, la adresa: contact@taradornelor.ro
 2. Solicitaţi o recomandare din partea unui membru al Consiliului Director al Asociaţiei. Dacă va fi cazul, veţi fi contactat de către acesta pentru o scurtă evaluare privind conformarea cu criteriile de mai sus.
 3. Trimiteţi formularul pe adresa de contact a Asociaţiei (prin poştă, e-mail sau fax) sau îl înmânaţi oricărui membru al Cosiliului Director, împreună cu o copie după actul de identitate sau autorizaţia de funcţionare.
 4. După ce veţi fi notificat de acceptarea ca membru de către Consiliul Director, veţi achita cotizația anuală de membru în valoare de 150 RON.