Tara Dornelor - Despre noi

Destinaţie ecoturistică

Scopul AETD este dezvoltarea Ţării Dornelor ca destinaţiei ecoturistică, rolul său fiind de a coordona şi sprijini eforturile tuturor actorilor existenţi îndreptate spre atingerea acestui obiectiv.

Destinaţia turistică este o arie geografică delimitată teritorial, având următoarele caracteristici:

  • o imagine de marketing unitară şi coerentă;
  • o varietate de produse turistice ce se încadrează în imaginea destinaţiei proiectată turiştilor;
  • o reţea de servicii generale şi specifice ce contribuie la realizarea produselor turistice în corelaţie cu imaginea de marketing;
  • existenţa unui „administrator/coordonator” al destinaţiei, cu o politică definită şi pârghii de implementare pentru coordonarea destinaţiei.

Destinaţia ecoturistică este destinaţia turistică care întruneşte, în plus şi următoarele principii:

  • la nivelul destinaţiei se face conştientizarea şi informarea turiştilor şi a localnicilor cu privire la caracterul natural al acesteia;
  • la nivelul destinaţiei se implementează măsuri concrete de conservarea naturii;
  • proiectează o imagine de marketing corectă şi „verde”;
  • la nivelul destinaţiei există o susţinere reală pentru comunităţile locale;
  • în destinaţie predomină afacerile cu un management durabil.
Meniu