TERMENI ȘI CONDIȚII

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor expuse. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. Ne asumăm dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare.

  1. Dreptul de autor

Întregul conținut al website-ului – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – sunt proprietatea acestui site și a furnizorilor săi și este apărat de Legea dreptului de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea, fără acordul nostru scris, a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru orice probleme sau sesizări legate de drepturi de proprietate intelectuală ne puteți contacta prin intermediul butonului contact.

  1. Accesul la informațiile de pe site

Asociația de Ecoturism Țara Dornelor garantează tuturor utilizatorilor acces limitat, în interes personal, pe website și nu le conferă drepturile de a descărca sau de a modifica parțial sau integral website-ul, de a reproduce parțial sau integral website-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata website-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor noastre, fără acordul prealabil, scris de către noi.

  1. Limitarea răspunderii pentru produse și servicii

Imaginile publicate pe site au titlu de exemplu, iar pachetele de servicii oferite pot diferi, uneori, de imaginile prezentate. Ne rezervăm dreptul să modificăm conținutul pachetelor se servicii oferite, fără o notificare prealabilă. Conținutul site-ului (texte, descrieri, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) este alcătuit de deținătorul acestui site și diferiți parteneri contractuali ai acestuia.

  1. Limitarea responsabilității pentru comentariile utilizatorilor

Utilizatorii care vizitează site-ul nostru pot face comentarii la adresa acestuia și a serviciilor pe care la oferă, care pot fi publicate pe site după o aprobare prealabilă. Asociația de Ecoturism Țara Dornelor își rezervă dreptul de a nu publica pe site comentarii cu conținut ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conțin viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam.

  1. Litigii și dispoziții finale

Orice altă problemă cauzată de serviciile prezentate pe site-ul nostru sau de informațiile prezentate pe acest site și care nu este deja tratată de niciun articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator. Puteți să ne contactați pentru orice problemă legată de site-ul nostru la formularul de contact. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor românești de judecată, părțile alegând competența instanțelor de pe raza municipiului Vatra Dornei. Clientul își asumă în totalitate aceste riscuri odată ce își exprimă acordul față de acest Contract cu Clienții.

CONFIDENȚIALITATE

  1. Informații personale

Sunteți de acord ca furnizarea serviciilor prezentate pe site-ul nostru să înceapă imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute. Informațiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare (creare cont), vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile. Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. Asociația de Ecoturism Țara Dornelor nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și a parolei sale.

  1. Securitatea datelor personale

Accesarea acestui site implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Asociația de Ecoturism Țara Dornelor. Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre noutățile companiei sau despre orice alte promoții sau activități desfășurate de noi prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS, etc.). Asociația de Ecoturism Țara Dornelor se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția operatorului de marketing direct (al acestuia). Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare. Ne asumăm faptul că vom respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și a Ordonantei nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au inițiat această acțiune.