“Marketing pentru Destinația ecoturistică Țara Dornelor”  – programul Green Entreprenuership 2.0  – Consolidarea destinațiilor de ecoturism din România

DETALII

Obiectiv principal: consolidarea dezvoltării ecoturistice a destinației, inclusiv prin construirea imaginii acesteia, prin ample activități de promovare a destinației atât în țară cât și în străinătate și prin  monitorizarea turiștilor.
Durata: 1 august 2017 – 30 iunie 2019
Buget: 59913,52 USD (din care 3941 USD cofinanțare AETD)
Sursa de finanțare: Romanian-American Foundation și Fundația pentru Parteneriat