Membri

1276953_1747907832097355_6716788105704237406_o

Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor (AETD) este un parteneriat între sectoarul public şi cel privat ce reuneşte actori locali din Ţara Dornelor care activează în domeniile: turism, conservarea naturii şi dezvoltare locală.

Alături de reţeaua de servicii ecoturistice, AETD doreşte să dezvolte o reţea locală de factori interesaţi şi factori de decizie care să faciliteze dialogul, consensul şi colaborarea necesare pentru dezvoltarea eficientă, unitară şi coerentă a unui turism responsabil şi de calitate în Ţara Dornelor. Un astfel de parteneriat este esenţial în vederea armonizării obiectivelor de dezvoltarea economică şi socială cu cele de protecţie a peisajului, resurselor naturale şi patrimoniului natural din Ţara Dornelor.

AETD consideră funcţionarea unui astfel de parteneriat ca o condiţie de bază pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei.

Membri persoane juridice:

Autorităţi publice locale:

Persoane juridice private:

    • Tur-operatori ce organizează activităţi turistice;
    • Călimani Mountain Rangers / Centrul de echitaţie Neagra Şarului;
    • Pensiuni:

Vatra Dornei

Dorna Arini

Poiana Stampei

Şaru Dornei

Membri persoane fizice:

  • Ioniţă Alina
  • Iordache Mihaela
  • Vleju Mihai