Munti

 • Cu o creastă relativ domoală, acoperită de pajişti montane şi subalpine, Masivul Suhard păstrează în timpul verii o intensă activitate pastorală şi oferă, prin deschiderea sa, privelişti spectaculoase către întreaga depresiune şi către toate masivele învecinate: Bârgău, Rodna, Giumalău, Rarău, Pietrosul Bistriţei şi Călimani.

  Localizare:

  • N şi NV Depresiunii Dornelor

  Atracţii:

  • Creasta principală – aprox. 35 km; Pe direcţie SE-NV se succed: vf. Runc (1149 m), vf. Ouşorul (1639 m), vf. Fărăoane (1715 m), vf. Omu (1932 m alt. maximă), pasul Rotunda
  • Lacul Icoana (Obcina Diecilor, traseu bandă albastră)
  • Schitul “Sfânta Cruce” (la izvoarele pârâului Recele, între Vf. Fărăoane şi Bâtca Târşului)

  Cazare:

  • Nu există refugii sau cabane

  Trasee:

  • Traseul principal de creastă leagă Pasul Rotunda de Vatra Dornei (47 km lungime)
  • Magistrala carpatică (bandă roşie) asigură legătura cu Munţii Călimani prin Munţii Bârgăului
  • Mai multe trasee transversale pornesc către creastă din localităţi situate în văi
  • Majoritatea treseelor au un grad de dificultate mediu sau redus

  Puncte de plecare:

  • Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Podu Coşnei, Iacobeni, Ciocăneşti, Cârlibaba, Pasul Rotunda

  Acces:

  • Posibil acces motorizat (Valea Bancului până sub Vf, Faraoane) şi pe alte drumuri forestiere până aproape de creastă (Ciotina)

  Activităţi specifice:

  • Drumeţie (cu posibilitate de înnoptare la cort sau schit), schi de tură, parapantă, mountain-biking

  Observaţii:

  • Deşi există numeroase trasee către creasta principală, o bună parte dintre acestea nu sunt marcate

 • Acest munte se impune prin masivitatea crestei principale acoperite de pajişti subalpine, ce domină valea Bistriţei şi nord-estul Depresiunii. Reţeaua densă de trasee turistice şi căi de acces îl face să fie cel mai accesibil masiv din zonă. Cabana Giumalău oferă totodată şi posibilitatea de înnoptare în zona subalpină.

  Localizare:

  • N şi NE Depresiunii Dornelor

  Atracţii:

  • vf. Giumalău (1856 m – alt. maximă)
  • Rezervaţia Codrii Seculari Giumalău (SCI)
  • Cabana Giumalău (1641 m)
  • Cabana şi Schitul Gigi Ursu
  • Schiturile Mestecăniş şi Poiana Fierului

  Cazare:

  • Cabana Giumalău (30 locuri)

  Puncte de plecare:

  • Vatra Dornei, Rusca, Cheile Zugrenilor

  Acces:

  • Acces auto sau motorizat prin Rusca

  Activităţi specifice:

  • Drumeţie (cu posibilitate de înnoptare la cort sau cabană), schi de tură, mountain-biking, escaladă

 • Un munte misterios, descoperit de mai puţini drumeţi, ce îşi coboară creasta abruptă în Cheile Zugrenilor, oferă experienţa unei drumeţii în mijlocul unei naturi sălbatice, aproape neatinse de mâna omului.

  Localizare:

  • E Depresiunii Dornelor

  Atracţii:

  • Creasta principală: Cheile Zugrenilor – vf. Bogolin (1748 m) – vf. Pietrosul Bistriţei (1791 m – alt. maximă)
  • Schitul “Piatra Tăieturii”

  Cazare:

  • Nu există refugii sau cabane

  Trasee:

  • Traseul principal de creastă leagă Cheile Zugrenilor cu Pasul Păltiniş
  • Două trasee transversale leagă localităţi din valea Bistriţei (de pe versanţii de V şi E ai masivului)
  • Grad ridicat de dificultate pentru traseul Cheile Zugrenilor – Vf. Pietrosul

  Puncte de plecare:

  • Cozăneşti, Ortoaia, Rusca, Cheile Zugrenilor, Barnar, Crucea, Panaci, Păltiniş

  Acces:

  • Accesul auto spre Schitul Piatra Tăieturii prin Panaci, Dorna Arini şi Barnar

  Activităţi specifice:

  • Drumeţie (traseu scurt şi dificil, cu posibilitate de înnoptare la cort sau la schit), observarea naturii

 • Munţii Călimani se disting prin prezenţa uriaşei structuri geologice de caldera vulcanică, cu un diamentru de aproximativ 10 km, fiind una dintre cele mai mari din Europa. Creasta acesteia se impune prin vârfurile semeţe de peste 2000 m, prezente şi în creasta secundară vestică. Aceşti munţi se individualizează prin masivitate, prezenţa unor abrupturi accentuate în partea de nord şi a unor platouri vaste în partea de sud, prin imensele suprafeţe acoperite de pădure precum şi prin peisajul subalpin şi alpin.

  Localizare:

  • S Depresiunii Dornelor

  Atracţii:

  • Creasta principală a calderei vulcanice şi principalele vârfuri: vf. Lucaciu (1770 m) – vf. 12 Apostoli (1760 m) – vf. Pietrele Roşii (1705 m) – vf. Tihu (1852 m) – vf. Pietrosul (2100 m – alt. maximă) – vf. Negoiul Unguresc (2081 m) – vf. Călimani Izvor (2032 m) – vf. Călimaniul Cerbului (2013 m)
  • Rezervaţia naturală 12 Apostoli
  • Rezervaţia ştiinţifică Molidiş cu Pinus cembra
  • Rezervaţia naturală Lacul Iezer (partea de sud a calderei)
  • Poteca tematică 12 Apostoli
  • Schitul “Apa Rece” (în apropiere de vf. Lucaciu)

  Cazare:

  • La cabana meteorologică sau la cabana turistică Reţitiş
  • Pe tritoriul Parcului Naţional Călimani există locuri clar stabilite pentru campare

  Puncte de plecare:

  • Gura Haitii, Poiana Negri, Şaru Dornei, Vatra Dornei, Poiana Stampei, Dornişoara

  Acces:

  • Posibilitate de acces auto prin: Gura Haitii şi Poiana Negri până aproape pe creasta principală (acces interzis), precum şi din Dornişoara

  Activităţi specifice:

  • Turism ecvestru, drumeţie (fără posibilitate de înnoptare la refugii sau cabane de creastă; posibilitate neoficială de cazare la cabana meteo Reţitiş), locuri de campare, schi de tură