Natura pentru oameni: integrarea comunității locale în oferta Centrului de Vizitare a Parcului Național Călimani

DETALII

Obiective principale: îmbunătățirea imaginii Parcului Național Călimani în rândul comunității locale prin crearea de beneficii financiare și integrarea serviciilor în oferta locală. Creșterea vizibilității centrului de vizitare și a destinației ecoturistice Țara Dornelor, la nivel național pentru atragerea de vizitatori.
Durata: 15 aprilie 2016 – 15 octombrie 2016
Inițiator: Asociația de Ecoturism din România (AER)
Buget AER: 23.684 lei (din care 5.424 de lei cofinanțare AER și AETD)
Sursa de finanțare: Fundația pentru Parteneriat și MOL România
Rol în proiect: implementare în calitate de partener