“Parteneriat cu comunitatea: acţiuni comune pentru promovarea valorilor Ţării Dornelor” – programul Spații Verzi, Componenta Arii Naturale Protejate

DETALII

Obiective principale: Menţinerea colaborării între localnici și Parcul Național Călimani prin asigurarea continuităţii  organizării Zilei Parcului, ca eveniment important în viața comunității locale. Îmbunătăţirea infrastructurii de vizitare a centrului prin implicarea activă a comuniţăţii.  Promovarea centrului de vizitare și a destinației ecoturistice Țara Dornelor.
Durata: 1 aprilie 2018 – 31 august 2018
Buget: 19690 lei
Sursa de finanțare: Fundația pentru Parteneriat – MOL România
Partener: Administrația Parcului Național Călimani RA