Pași mici către comunități verzi!” – programul Spații Verzi, Componenta Arii Naturale Protejate

DETALII

Obiective principale: Crearea unei pepinierei educative la Centrul de Vizitare al Parcului Național Călimani, cu implicarea activă a tinerilor din școlile aflate în vecinătatea Parcului, pentru menţinerea colaborării între comunitatea locală și Administrația PNC. Îmbunătăţirea infrastructurii de vizitare a PNC prin construirea unei poteci tematice educative și a unei săli de curs în aer liber, cu aportul membrilor comuniţăţii locale. Organizarea zilei Parcului Național Călimani, ca eveniment important în viața comunității locale și ca mijloc eficient de promovare a Centrului de Vizitare al PNC și a destinației ecoturistice Țara Dornelor.
Durata: 15 aprilie 2019 – 14 septembrie 2019
Buget: 19 982 lei (din care 5575 lei contribuția AETD)
Sursa de finanțare: Fundația pentru Parteneriat – MOL România
Partener: Administrația Parcului Național Călimani RA
Rol în proiect: implementare și coordonare