„Ecoturism în Țara Dornelor” – Programului norvegian de cooperare pentru dezvoltare economică și dezvoltare durabilă

DETALII

Obiective principale: Elaborarea unui concept de dezvoltare durabilă prin promovarea turismului responsabil, punându-se accentul pe ecoturism (responsabili AER și CBNRM); Conservarea biodiversității prin promovarea energiei regenerabile (responsabil Fundația Speo Bucovina).
Durata: mai 2009 – aprilie 2011
Inițiator: Asociația de Ecoturism din România (AER)
Buget AER: 147.080 EUR (14.708 EUR cofinanțare AER)
Sursa de finanțare: Proiectul a fost finanțat printr-un grant al Guvernului Norvegiei în cadrul Programului norvegian de cooperare pentru dezvoltare economică și dezvoltare durabilă.