“Țara Dornelor – Destinație de ecoturism” – programul Green Entreprenuership 2.0 – Dezvoltarea Destinațiilor de Ecoturism din România

DETALII

Obiectiv principal: dezvoltarea ecoturismului în Ţara Dornelor prin promovarea produselor ecoturistice existente, crearea de noi produse și consolidarea Parteneriatului local astfel încât acesta să poată asigura un management coerent al destinației.
Durata: 1 octombrie 2015 – 30 septembrie 2019
Buget: 117298 USD (din care 21765 USD cofinanțare AETD)
Sursa de finanțare: Romanian-American Foundation și Fundația pentru Parteneriat