Țara Dornelor, casă bună pentru comunitate și ecoturism – Programul Green Entrepreneurship 4.0. Dezvoltarea destinațiilor de ecoturism din România

Viziune pe 4 ani privind destinația: Practicarea ecoturismului în Țara Dornelor are un impact crescut în rândul comunităților și Parteneriatului Local, care înțeleg mai bine rolul și beneficiile acestuia pentru creșterea atractivității turistice și a nivelului de trai, concomitent cu nevoia de cultivare a respectului față de natură și de valorificare durabilă a resurselor în interiorul eco-destinației.

Obiectivele strategice ale dezvoltării destinației pe următorii 4 ani

  1. Impact extins în comunitate ca Unitate de Management (și Dezvoltare) a Destinației – UM(D)D prin înființarea unui Centru de Educație și Dezvoltare Durabilă prin Ecoturism, în Vatra Dornei, ca spațiu principal de funcționare a activității organizației și de atragere a tinerilor și a rețelei locale către activități și sesiuni de informare legate de mediu, casă bună pentru ecoturism, inițiativa de bună gastronomie, economie și comunitate unită.
  2. Preluarea extinsă a brandului ecoturistic local de către rețea și parteneri prin organizarea de infotururi locale la atracții și obiective turistice și prin facilitarea de schimburi de experiență între prestatorii de produse și servicii ecoturistice din Țara Dornelor.
  3. Creșterea notorietății destinației de ecoturism prin promovarea consecventă și calitativă a Țării Dornelor în mediul online, la târguri și evenimente de turism naționale și internaționale, în concordanță cu analizele periodice de consum a informației și cele de profilare a destinației, rezultate în cadrul acțiunilor de monitorizare a turiștilor.
  4. Dezvoltarea unui proiect pilot, Școala de bună Gastronomie, prin intermediul căruia, cu ajutorul tinerilor și al comunității, recuperăm tradiția culinară a zonei, o aducem în actualitate și o transformăm în avantaj competitiv pentru atragerea turiștilor și dezvoltarea ecoturismului în Țara Dornelor.
  5. Accelerarea procesului de consolidare a profilului de destinație de ecoturism prin inițierea de întâlniri periodice de lucru cu Parteneriatului Local pentru îmbunătățirea aspectelor deficitare cuprinse în criteriile sistemului național de certificare al destinațiilor de ecoturism.

Durata: 4 ani (1.08.2023 – 31.07.2027)

Buget: 200.000,00 USD

Sursa de finanțare: Romanian-American Foundation și Fundația pentru Parteneriat