Viziune

1276953_1747907832097355_6716788105704237406_o

Ce este AETD?

Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor (AETD) a luat naştere din dorinţa de a promova şi sprijini pe cei care prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea unui turism de calitate, care oferă turiştilor o experienţă autentică, în produsele turistice ale cărora sunt integrate şi promovate valorile şi resursele locale şi care dau dovadă de responsabilitate faţă de natura şi valorile culturale tradiţionale din Ţara Dornelor.

Astfel, în urma unor serii de întâlniri publice organizate în cadrul proiectului “Ecoturism în Ţara Dornelor” în iunie 2010, şi-au dat mâna ca parteneri reprezentanţi ai sectoarelor public şi privat din domeniul turismului, protecţiei naturii şi administraţiei publice din zonă: operatori turistici (pensiuni şi activităţi turistice), Serviciul Salvamont Vatra Dornei, Administraţia Parcului Naţional Călimani, Primăria Şaru Dornei, precum şi persoane fizice implicate în aceste domenii de activitate.

Ce ne propunem?

Obiectivul general al AETD este cel de a sprijini o dezvoltare echilibrată şi sustenabilă a zonei Ţara Dornelor prin intermediul unui turism responsabil şi conştient faţă de impactul negativ pe care îl poate avea asupra zonei, a unui turism ce contribuie la dezvoltarea economică a zonei prin integrarea resurselor locale, a unui turism ce oferă vizitatorilor o experienţă autentică, centrată pe natura şi civilizaţia locurilor, având savoarea, naturaleţea, farmecul şi tihna specifice vieţii la munte în Ţara Dornelor.

Scopul AETD este de a transforma Ţara Dornelor în una dintre destinațiile ecoturistice cele mai cunoscute și prețuite din Carpați, unde conservarea naturii și dezvoltarea responsabilă locală se îmbină armonios.

AETD îşi propune să contribuie activ la dezvoltarea Ţării Dornelor ca destinaţie ecoturistică prin:

  • Promovarea valorilor naturale şi tradiţionale prin intermediul produselor şi serviciilor ecoturistice şi păstrarea acestor valori;
  • Promovarea ecoturismului ca instrument de dezvoltare economică locală;
  • Încurajarea utilizării resurselor locale de către ofertanţii de produse turistice;
  • Crearea şi menţinerea unui sistem de servicii turistice de calitate;

AER_stamp-certifiedDe asemenea, acţiunile pe care ni le propunem sunt orientate în beneficiul întregii zone, fiind menite să contribuie la: creşterea gradului de conştientizare asupra valorilor naturale şi culturale locale, dezvoltarea infrastructurii şi produselor ecoturistice, promovarea zonei, promovarea altor produse locale, păstrarea valorilor culturale locale etc. 

Membrii AETD constituie o reţea locală de produse şi servicii reunite sub sigla Asociaţiei (semn distinctiv pentru produsele ecoturistice ale reţelei Ţara Dornelor). La baza selecţiei membrilor noştri stau o serie de criterii menite să asigure garanţia unor produse ecoturistice. De asemenea, o parte din membrii acestei reţele sunt certificaţi ca şi produse ecoturistice prin sistemul de certificare EcoRomânia, al Asociaţiei de Ecoturism din România.